Wespen

De gewone wesp: nuttig en soms een plaagdier

Duitse wesp

De wespen die in België overlast veroorzaken in de tweede helft van de zomer behoren tot de ‘gewone wespen’ en de ‘Duitse wespen’. Deze twee soorten lijken erg op elkaar en worden ook wel ‘limonadewespen’ genoemd. Een groep van deze soorten kan soms een aantal bereiken van wel vijfduizend exemplaren. Je kan te maken krijgen met een wespensteek als je dit insect in het nauw brengt of als je het nest verstoort.

De wesp in België

De gewone wesp komt voor op het noordelijk halfrond, onder meer in België. Wespen leven samen in een kolonie. In het voorjaar leggen de bevruchte vrouwtjes een nest aan van gekauwde houtvezels, dat een papieren structuur heeft. Dit gebeurt op een beschutte plek, zoals een schuur, een muurholte of onder de grond. Ze verdedigen hun nest fel. Wespen zijn nuttig in je tuin, aangezien ze rupsen, vliegen, muggen en plantenetende insecten eten. Daarnaast bestuiven ze bloemen.

De wesp herkennen

De Vespula vulgaris L. (gewone wesp) en de Vespula germanica F. (Duitse wesp) hebben een zwart-geel gekleurd achterlijf met felgele strepen of vlekken en vliezige vleugels. Ze zijn slank en hebben een lengte van 1 tot 1,5 centimeter. De koningin is dikker en langer. In tegenstelling tot bijen zijn wespen agressiever en blijven ze leven na een steek.

Uiterlijke kenmerken van de wesp

Wespen hebben een driedelig lijf met een kop, een borststuk en een achterlijf. Ze behoren tot de geleedpotigen en hebben zes poten. De vrouwtjes hebben een angel waarmee ze kunnen steken. Deze steek kan pijnlijk zijn. De voelsprieten van de mannetjes zijn langer dan die van de vrouwtjes en koninginnen.

De kop

De langwerpige ogen van de wesp bevinden zich aan de zijkanten van zijn kop. Op de bovenkant zitten de bij-ogen. De gewone wesp heeft aan de voorkant van de kop een verticale streep, terwijl de Duitse wesp daar vaak drie stippen heeft. Dit insect heeft twee zijwaarts bewegende kaken waarmee hij zijn prooien doodt.

De borst en het achterlijf

Het achterlijf van de wesp (het abdomen) bestaat uit zes segmenten met zwarte puntjes op elk segment. Het achterlijf van de Duitse wesp heeft zwarte stippen, dat van de gewone wesp heeft stippen die overvloeien in de dwarsbanden. De dunne overgang van borst naar achterlijf ziet eruit als een zeer smalle ‘wespentaille’.

Vleugels

De wesp is een vliesvleugelige en heeft vier doorzichtige vleugels. Hiermee kan hij ononderbroken vliegen, in tegenstelling tot de zweefvlieg, die korte stukjes vliegt en dan plotseling stopt en blijft zweven.

De wespenkoningin herkennen

Ook de koninginnewespen hebben geel-zwarte banden en een wespentaille. Ze hebben een langer achterlijf dan de gewone wesp en worden 2 centimeter groot.

Voortplanting

In de herfst paart de koningin met enkele mannetjeswespen – ‘darren’ genaamd – en in de lente legt ze eieren. Uit de onbevruchte exemplaren komen darren, de bevruchte eitjes leveren onvruchtbare werksters en koninginnen op. De larven worden gevoerd met insecten en nectar. In juli verlaten de jonge wespen het nest om voedsel te zoeken voor de nieuwe larven, terwijl de koningin eieren blijft leggen. Na de paring in het najaar sterven de werksters en de mannetjes.

Natuurlijke vijanden van de wesp

Een natuurlijke vijand van de wesp is de hoornaar, de grootste wespensoort in België, die kleinere soorten eet. Ook de wespendief, een havikachtige vogel die nesten uitgraaft om bij de larven te komen, en andere vogels voeden zich met wespen.

Wespen bestrijden

wespen bestrijden

Heb je te maken met een wespenplaag of een wespennest? Verwijder een nest of een grote hoeveelheid wespen nooit zelf, maar schakel hiervoor een wespenbestrijder in. Een wespensteek kan namelijk zorgen voor een allergische reactie. Een professionele bestrijder zorgt ervoor dat hij goed beschermd is tijdens het bestrijden van het nest.

078 - 487 846

96% beveelt ons aan